ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد

Home / ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد

ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد
رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف اسلافش در آستانه کریسمس به دیدن سربازان آمریکایی نرفت.

ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف اسلافش در آستانه کریسمس به دیدن سربازان آمریکایی نرفت.
ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد