تدفین 240 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی

Home / تدفین 240 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی

تدفین 240 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که تاکنون 240 شهید گمنام در این دانشگاه تدفین شده‌اند.

تدفین 240 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که تاکنون 240 شهید گمنام در این دانشگاه تدفین شده‌اند.
تدفین 240 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی