تحصیل 4 هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اهر

Home / تحصیل 4 هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اهر

تحصیل 4 هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اهر
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از تحصیل نزدیک به 4 هزار و 500نفر دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری خبر داد.

تحصیل 4 هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از تحصیل نزدیک به 4 هزار و 500نفر دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری خبر داد.
تحصیل 4 هزار و 500 نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اهر