تحریم ایران سرپوشی برای جنایت قتل خاشقجی است

Home / تحریم ایران سرپوشی برای جنایت قتل خاشقجی است

تحریم ایران سرپوشی برای جنایت قتل خاشقجی است
وزیر امور خارجه کشورمان تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران را برای سرپوش گذاشتن بر جنایت عربستان در استانبول عنوان کرد.

تحریم ایران سرپوشی برای جنایت قتل خاشقجی است

وزیر امور خارجه کشورمان تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران را برای سرپوش گذاشتن بر جنایت عربستان در استانبول عنوان کرد.
تحریم ایران سرپوشی برای جنایت قتل خاشقجی است