تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران محکوم است

Home / تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران محکوم است

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران محکوم است
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد تحریم‌های آمریکا «ترورگونه و قلدرمابانه» است.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران محکوم است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد تحریم‌های آمریکا «ترورگونه و قلدرمابانه» است.
تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران محکوم است