تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های نیروگاهی تأثیری ندارد

Home / تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های نیروگاهی تأثیری ندارد

تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های نیروگاهی تأثیری ندارد
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از عدم تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت نیروگاهی خبر داد و گفت: ۸۰ درصد تولیدات داخلی سازی شده‌اند.

تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های نیروگاهی تأثیری ندارد

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از عدم تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت نیروگاهی خبر داد و گفت: ۸۰ درصد تولیدات داخلی سازی شده‌اند.
تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های نیروگاهی تأثیری ندارد