تجمع دانشجویان در محكوميت کودتای آمريكايی در ونزوئلا

Home / تجمع دانشجویان در محكوميت کودتای آمريكايی در ونزوئلا

تجمع دانشجویان در محكوميت کودتای آمريكايی در ونزوئلا
جمعی از فعالان دانشجویی و مردم تهران فردا سه شنبه در اعتراض به کودتا در ونزوئلا تجمع می‌كنند.

تجمع دانشجویان در محكوميت کودتای آمريكايی در ونزوئلا

جمعی از فعالان دانشجویی و مردم تهران فردا سه شنبه در اعتراض به کودتا در ونزوئلا تجمع می‌كنند.
تجمع دانشجویان در محكوميت کودتای آمريكايی در ونزوئلا