تجلیل از خانواده شهید شش بلوکی به مناسبت روز پرستار

Home / تجلیل از خانواده شهید شش بلوکی به مناسبت روز پرستار

تجلیل از خانواده شهید شش بلوکی به مناسبت روز پرستار
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد مرودشت گفت: اقدام  خواهر شهید شش بلوکی به‌عنوان پرستار پدر و خواهر بیمار ارزشمند است و باید از این اقدامات تجلیل کرد.

تجلیل از خانواده شهید شش بلوکی به مناسبت روز پرستار

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد مرودشت گفت: اقدام  خواهر شهید شش بلوکی به‌عنوان پرستار پدر و خواهر بیمار ارزشمند است و باید از این اقدامات تجلیل کرد.
تجلیل از خانواده شهید شش بلوکی به مناسبت روز پرستار