تجربی و بیشترین آمار پشت کنکوری‌ها

Home / تجربی و بیشترین آمار پشت کنکوری‌ها

تجربی و بیشترین آمار پشت کنکوری‌ها

نتایج آزمون سراسری سال 96 اعلام شد و به ازای 837 هزار نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون، 744 هزار ظرفیت در دانشگاه‌ها موجود است و از این تعداد 131 هزار ظرفیت مربوط به دوره‌های روزانه دانشگاه‌هاست به عبارتی حدود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجربی و بیشترین آمار پشت کنکوری‌ها

نتایج آزمون سراسری سال 96 اعلام شد و به ازای 837 هزار نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون، 744 هزار ظرفیت در دانشگاه‌ها موجود است و از این تعداد 131 هزار ظرفیت مربوط به دوره‌های روزانه دانشگاه‌هاست به عبارتی حدود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجربی و بیشترین آمار پشت کنکوری‌ها