تجار ایرانی در اولویت تجاری با سوریه قرار دارند

Home / تجار ایرانی در اولویت تجاری با سوریه قرار دارند

تجار ایرانی در اولویت تجاری با سوریه قرار دارند
سفیر سوریه در ایران گفت: بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه دستور دادند که به شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی ایرانی برای بازسازی سوریه اولویت داده شود.

تجار ایرانی در اولویت تجاری با سوریه قرار دارند

سفیر سوریه در ایران گفت: بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه دستور دادند که به شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی ایرانی برای بازسازی سوریه اولویت داده شود.
تجار ایرانی در اولویت تجاری با سوریه قرار دارند