تبلیغات کتب کمک درسی سبب تحمیل فشار به دانش‌آموزان می‌شود

Home / تبلیغات کتب کمک درسی سبب تحمیل فشار به دانش‌آموزان می‌شود

تبلیغات کتب کمک درسی سبب تحمیل فشار به دانش‌آموزان می‌شود
دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های فرهنگیان در نامه‌ای از تحمیل فشار روانی به محصلان خبرداده و از اقدام اخیر وزیر آموزش‌وپرورش تقدیر کردند.

تبلیغات کتب کمک درسی سبب تحمیل فشار به دانش‌آموزان می‌شود

دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های فرهنگیان در نامه‌ای از تحمیل فشار روانی به محصلان خبرداده و از اقدام اخیر وزیر آموزش‌وپرورش تقدیر کردند.
تبلیغات کتب کمک درسی سبب تحمیل فشار به دانش‌آموزان می‌شود