تاکید کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم

Home / تاکید کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم

تاکید کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم
نخست وزیر کوبا در دیدار با سفیر سوریه در هاوانا بر حمایت کشورش از دمشق در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

تاکید کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم

نخست وزیر کوبا در دیدار با سفیر سوریه در هاوانا بر حمایت کشورش از دمشق در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
تاکید کوبا بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم