تالاب ارواح + تصاویر

Home / تالاب ارواح + تصاویر

تالاب ارواح + تصاویر
این بار می‌خواهیم از دریاچه‌ای بگوییم که در 12کیلومتری شهر نوشهر قرار دارد و به خاطر گذشته‌های دور اسم عجیب و غریب و شاید کمی ترسناکی را به خود اختصاص داده است.

تالاب ارواح + تصاویر

این بار می‌خواهیم از دریاچه‌ای بگوییم که در 12کیلومتری شهر نوشهر قرار دارد و به خاطر گذشته‌های دور اسم عجیب و غریب و شاید کمی ترسناکی را به خود اختصاص داده است.
تالاب ارواح + تصاویر