تأکید روسیه و هند بر حفظ برجام

Home / تأکید روسیه و هند بر حفظ برجام

تأکید روسیه و هند بر حفظ برجام
معاون وزیر امور خارجه روسیه با معاون اول وزیر امور خارجه هند دیدار و بر حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد.

تأکید روسیه و هند بر حفظ برجام

معاون وزیر امور خارجه روسیه با معاون اول وزیر امور خارجه هند دیدار و بر حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد.
تأکید روسیه و هند بر حفظ برجام