تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون

Home / تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون

تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در بازدید از بازارچه مرزی اینچه‌برون بر ضرورت ساماندهی این بازارچه و حل مشکلات کسبه و مردم تأکید کرد.

تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در بازدید از بازارچه مرزی اینچه‌برون بر ضرورت ساماندهی این بازارچه و حل مشکلات کسبه و مردم تأکید کرد.
تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون