بیش از 96 درصد شرکت کنندگان آزمون ارشد 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند

Home / بیش از 96 درصد شرکت کنندگان آزمون ارشد 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند

بیش از 96 درصد شرکت کنندگان آزمون ارشد 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه زمان انتخاب رشته از یکشنبه 30 خرداد ماه تا 2 تیرماه خواهد بود، گفت: بیش از 96 درصد شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند. حسین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیش از 96 درصد شرکت کنندگان آزمون ارشد 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه زمان انتخاب رشته از یکشنبه 30 خرداد ماه تا 2 تیرماه خواهد بود، گفت: بیش از 96 درصد شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند. حسین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیش از 96 درصد شرکت کنندگان آزمون ارشد 95 کارنامه خود را دریافت کرده‌اند

مرکز فیلم