بیش از 35 درصد بلیت‌های فیلم فجر تحویل خریداران شده است

Home / بیش از 35 درصد بلیت‌های فیلم فجر تحویل خریداران شده است

بیش از 35 درصد بلیت‌های فیلم فجر تحویل خریداران شده است
تحویل بلیت‌های خریداری شده سی‌و‌هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به متقاضیان طی امروز و فردا انجام می‌شود.

بیش از 35 درصد بلیت‌های فیلم فجر تحویل خریداران شده است

تحویل بلیت‌های خریداری شده سی‌و‌هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به متقاضیان طی امروز و فردا انجام می‌شود.
بیش از 35 درصد بلیت‌های فیلم فجر تحویل خریداران شده است