بیست ودومین کنگره جهانی نفت

Home / بیست ودومین کنگره جهانی نفت

بیست ودومین کنگره جهانی نفت
به گزارش شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)، بیست ودومین کنگره جهانی نفت (WPC) در تاریخ های 9 الی 13 ژوئیه 2017 در استانبول برگزار می شود.

بیست ودومین کنگره جهانی نفت

به گزارش شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)، بیست ودومین کنگره جهانی نفت (WPC) در تاریخ های 9 الی 13 ژوئیه 2017 در استانبول برگزار می شود.
بیست ودومین کنگره جهانی نفت

آپدیت نود32

خبر جدید