بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه منتشر شد

Home / بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه منتشر شد

بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه منتشر شد
بیانیه نشست سه‌جانبه استانبول که با حضور وزرای خارجه سه کشور ایران، آذربایجان و ترکیه برگزار شده بود، منتشر شد.

بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه منتشر شد

بیانیه نشست سه‌جانبه استانبول که با حضور وزرای خارجه سه کشور ایران، آذربایجان و ترکیه برگزار شده بود، منتشر شد.
بیانیه نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه منتشر شد