بودجه شهرداری‌ها موضوع برنامه این هفته مناظره 

Home / بودجه شهرداری‌ها موضوع برنامه این هفته مناظره 

بودجه شهرداری‌ها موضوع برنامه این هفته مناظره 
در برنامه این هفته «مناظره» که جمعه شب پخش می‌شود بودجه شهرداری‌ها توسط کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در شبکه یک سیما مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد.

بودجه شهرداری‌ها موضوع برنامه این هفته مناظره 

در برنامه این هفته «مناظره» که جمعه شب پخش می‌شود بودجه شهرداری‌ها توسط کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در شبکه یک سیما مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد.
بودجه شهرداری‌ها موضوع برنامه این هفته مناظره