بهترین راه ترک معصیت از زبان آیت‌الله بهجت

Home / بهترین راه ترک معصیت از زبان آیت‌الله بهجت

بهترین راه ترک معصیت از زبان آیت‌الله بهجت
برای تسهیل طاعت و اجتناب از معصیت راهی جز این نداریم که یقین کنیم که طاعت، نزدیکی به تمام نعمت‌ها و خوشی‌ها و دارایی‌ها و عزت‌ها است.

بهترین راه ترک معصیت از زبان آیت‌الله بهجت

برای تسهیل طاعت و اجتناب از معصیت راهی جز این نداریم که یقین کنیم که طاعت، نزدیکی به تمام نعمت‌ها و خوشی‌ها و دارایی‌ها و عزت‌ها است.
بهترین راه ترک معصیت از زبان آیت‌الله بهجت