بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی است

Home / بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی است

بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی است
رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای نقش محمد بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار سعودی تأیید کرد.

بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی است

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای نقش محمد بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار سعودی تأیید کرد.
بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی است