بقای ملوان خواسته انزلی‌چی‌ها

Home / بقای ملوان خواسته انزلی‌چی‌ها

بقای ملوان خواسته انزلی‌چی‌ها
تیم ملوان بندرانزلی برای ماندن در لیگ دسته اول آزادگان در نیم‌فصل دوم تلاش مضاعفی خواهد کرد.

بقای ملوان خواسته انزلی‌چی‌ها

تیم ملوان بندرانزلی برای ماندن در لیگ دسته اول آزادگان در نیم‌فصل دوم تلاش مضاعفی خواهد کرد.
بقای ملوان خواسته انزلی‌چی‌ها