بزرگداشت یوم الله 9 دی با سخنرانی سردار یزدی برگزار می‌شود

Home / بزرگداشت یوم الله 9 دی با سخنرانی سردار یزدی برگزار می‌شود

بزرگداشت یوم الله 9 دی با سخنرانی سردار یزدی برگزار می‌شود
بزرگداشت یوم‌الله 9دی یکشنبه با سخنرانی فرمانده سپاه تهران در مسجد دارالسلام برگزار می‌شود.

بزرگداشت یوم الله 9 دی با سخنرانی سردار یزدی برگزار می‌شود

بزرگداشت یوم‌الله 9دی یکشنبه با سخنرانی فرمانده سپاه تهران در مسجد دارالسلام برگزار می‌شود.
بزرگداشت یوم الله 9 دی با سخنرانی سردار یزدی برگزار می‌شود