برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران

Home / برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران

برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران
مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌شود.

برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران

مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌شود.
برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران