برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان

Home / برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان

برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان
تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان امروز در پیست قایقرانی دریاچه آزادی در دو بخش سبک‌وزن و سنگین‌وزن برگزار شد و پس از انجام مسابقات فینال نفرات برتر مشخص شدند.

برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان

تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان امروز در پیست قایقرانی دریاچه آزادی در دو بخش سبک‌وزن و سنگین‌وزن برگزار شد و پس از انجام مسابقات فینال نفرات برتر مشخص شدند.
برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان