برنامه‌ریزی‌ برای ارائه بسته‌های زیارتی عتبات عالیات به همه مردم

Home / برنامه‌ریزی‌ برای ارائه بسته‌های زیارتی عتبات عالیات به همه مردم

برنامه‌ریزی‌ برای ارائه بسته‌های زیارتی عتبات عالیات به همه مردم
رئیس سازمان حج و زیارت درباره موضوع زیارت عتبات عالیات گفت: هدف اصلی ما ایجاد زمینه و فرصت برای زیارت همه اقشار و گروه‌های مردمی است.

برنامه‌ریزی‌ برای ارائه بسته‌های زیارتی عتبات عالیات به همه مردم

رئیس سازمان حج و زیارت درباره موضوع زیارت عتبات عالیات گفت: هدف اصلی ما ایجاد زمینه و فرصت برای زیارت همه اقشار و گروه‌های مردمی است.
برنامه‌ریزی‌ برای ارائه بسته‌های زیارتی عتبات عالیات به همه مردم