برزیل سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل می‌کند

Home / برزیل سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل می‌کند

برزیل سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل می‌کند
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برزیل قصد دارد سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کند.

برزیل سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل می‌کند

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برزیل قصد دارد سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کند.
برزیل سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل می‌کند