بررسی روابط‌ خارجی با حضور ظریف و عراقچی در کمیسیون امنیت ملی

Home / بررسی روابط‌ خارجی با حضور ظریف و عراقچی در کمیسیون امنیت ملی

بررسی روابط‌ خارجی با حضور ظریف و عراقچی در کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آخرین تحولات روابط خارجی را با حضور وزیر امور خارجه و معاونانش بررسی می‌کند.

بررسی روابط‌ خارجی با حضور ظریف و عراقچی در کمیسیون امنیت ملی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آخرین تحولات روابط خارجی را با حضور وزیر امور خارجه و معاونانش بررسی می‌کند.
بررسی روابط‌ خارجی با حضور ظریف و عراقچی در کمیسیون امنیت ملی