بررسی آسیب‌های اجتماعی در دیدار یزدی با نمایندگان تهران

Home / بررسی آسیب‌های اجتماعی در دیدار یزدی با نمایندگان تهران

بررسی آسیب‌های اجتماعی در دیدار یزدی با نمایندگان تهران
مجمع نمایندگان تهران در جلسه‌ای با حضور فرمانده سپاه تهران آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران را بررسی کردند.

بررسی آسیب‌های اجتماعی در دیدار یزدی با نمایندگان تهران

مجمع نمایندگان تهران در جلسه‌ای با حضور فرمانده سپاه تهران آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران را بررسی کردند.
بررسی آسیب‌های اجتماعی در دیدار یزدی با نمایندگان تهران