برخی تیم‌های بدون هماهنگی با بازیکنان ما مذاکره کرده‌اند

Home / برخی تیم‌های بدون هماهنگی با بازیکنان ما مذاکره کرده‌اند

برخی تیم‌های بدون هماهنگی با بازیکنان ما مذاکره کرده‌اند
سرمربی پارس جنوبی جم گفت: مسئولان برخی تیم‌های لیگ برتری بدون هماهنگی با باشگاه با بازیکنان تیم ما وارد مذاکره شده‌اند که این موضوع اخلاقی نیست.

برخی تیم‌های بدون هماهنگی با بازیکنان ما مذاکره کرده‌اند

سرمربی پارس جنوبی جم گفت: مسئولان برخی تیم‌های لیگ برتری بدون هماهنگی با باشگاه با بازیکنان تیم ما وارد مذاکره شده‌اند که این موضوع اخلاقی نیست.
برخی تیم‌های بدون هماهنگی با بازیکنان ما مذاکره کرده‌اند