برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها 232 خوابگاه غیردولتی مجوز دارند

Home / برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها 232 خوابگاه غیردولتی مجوز دارند

برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها 232 خوابگاه غیردولتی مجوز دارند

رییس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ضمن بیان اینکه از سوی نیروی انتظامی با خوابگاه های غیردولتی بدون مجوز برخورد قانونی می شود گفت: از کل خوابگاه‌های غیردولتی، 232 خوابگاه مجوز دریافت کردند. ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها 232 خوابگاه غیردولتی مجوز دارند

رییس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ضمن بیان اینکه از سوی نیروی انتظامی با خوابگاه های غیردولتی بدون مجوز برخورد قانونی می شود گفت: از کل خوابگاه‌های غیردولتی، 232 خوابگاه مجوز دریافت کردند. ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برخورد قانونی با خوابگاه‌های بدون مجوز / تنها 232 خوابگاه غیردولتی مجوز دارند

آهنگ جدید