بدهی۵۰۰هزارنفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان

Home / بدهی۵۰۰هزارنفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان

بدهی۵۰۰هزارنفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: ۵۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند. به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ذوالفقار یزدان‌مهر صبح امروز در نشستی مطبوعاتی با اشاره به عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بدهی۵۰۰هزارنفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: ۵۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند. به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ذوالفقار یزدان‌مهر صبح امروز در نشستی مطبوعاتی با اشاره به عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بدهی۵۰۰هزارنفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه دانشجویان