با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود

Home / با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود

با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود

ایلنا نوشت: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش‌دانشگاهی است،‌ گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته‌ها از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شود.   علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود

ایلنا نوشت: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش‌دانشگاهی است،‌ گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته‌ها از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شود.   علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود