باشگاه دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر دو‌و‌میدانی تجلیل شد

Home / باشگاه دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر دو‌و‌میدانی تجلیل شد

باشگاه دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر دو‌و‌میدانی تجلیل شد
از سوی فدراسیون دوومیدانی باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان باشگاه برتر دوومیدانی بانوان در لیگ برتر کشور در سال 97 شناخته شد.

باشگاه دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر دو‌و‌میدانی تجلیل شد

از سوی فدراسیون دوومیدانی باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان باشگاه برتر دوومیدانی بانوان در لیگ برتر کشور در سال 97 شناخته شد.
باشگاه دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر دو‌و‌میدانی تجلیل شد