بازی دوستانه ماشین‌سازی لغو شد

Home / بازی دوستانه ماشین‌سازی لغو شد

بازی دوستانه ماشین‌سازی لغو شد
دیدار تدارکاتی دو تیم فوتبال ماشین سازی و شهرداری تبریز لغو شد.

بازی دوستانه ماشین‌سازی لغو شد

دیدار تدارکاتی دو تیم فوتبال ماشین سازی و شهرداری تبریز لغو شد.
بازی دوستانه ماشین‌سازی لغو شد