بازی با ژاپن زیباترین مسابقه جام خواهد شد

Home / بازی با ژاپن زیباترین مسابقه جام خواهد شد

بازی با ژاپن زیباترین مسابقه جام خواهد شد
کاپیتان تیم ملی فوتبال گفت: خیلی خوشحالم که در مرحله نیمه‌نهایی حضور داریم و آماده برگزاری زیباترین بازی جام هستیم.

بازی با ژاپن زیباترین مسابقه جام خواهد شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال گفت: خیلی خوشحالم که در مرحله نیمه‌نهایی حضور داریم و آماده برگزاری زیباترین بازی جام هستیم.
بازی با ژاپن زیباترین مسابقه جام خواهد شد