بازی امشب برای ما کافی نیست و باید از اشتباه‌ها درس بگیریم

Home / بازی امشب برای ما کافی نیست و باید از اشتباه‌ها درس بگیریم

بازی امشب برای ما کافی نیست و باید از اشتباه‌ها درس بگیریم
کی‌روش بعد از بازی با چین و صعود به نیمه نهایی، این بازی خوب را به هر دو تیم تبریک گفت و اذعان کرد؛ مستحق این پیروزی بودیم و به بازی با ژاپن فکر خواهیم کرد.

بازی امشب برای ما کافی نیست و باید از اشتباه‌ها درس بگیریم

کی‌روش بعد از بازی با چین و صعود به نیمه نهایی، این بازی خوب را به هر دو تیم تبریک گفت و اذعان کرد؛ مستحق این پیروزی بودیم و به بازی با ژاپن فکر خواهیم کرد.
بازی امشب برای ما کافی نیست و باید از اشتباه‌ها درس بگیریم