بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه ساخت ایران

Home / بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه ساخت ایران

بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه ساخت ایران
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه طراحی پوستر ساخت ایران بازدید کرد. 

بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه ساخت ایران

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه طراحی پوستر ساخت ایران بازدید کرد. 
بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه ساخت ایران