بازداشت 2 تبعه کانادایی در چین

Home / بازداشت 2 تبعه کانادایی در چین

بازداشت 2 تبعه کانادایی در چین
گزارش‌ها حاکی از آن است که دو تبعه کانادایی در چین به دلایل امنیتی بازداشت شده‌اند.

بازداشت 2 تبعه کانادایی در چین

گزارش‌ها حاکی از آن است که دو تبعه کانادایی در چین به دلایل امنیتی بازداشت شده‌اند.
بازداشت 2 تبعه کانادایی در چین