ایران تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است

Home / ایران تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است

ایران تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ایران به‌عنوان یکی از پیشروترین کشورها در عرصه مبارزه با مواد مخدر در دنیا و تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است.

ایران تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: ایران به‌عنوان یکی از پیشروترین کشورها در عرصه مبارزه با مواد مخدر در دنیا و تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است.
ایران تنها کاشف کلان مواد مخدر در جهان است