ایجاد کسب‌وکار با فرآوری سنگ‌های زینتی در دانشگاه آزاد زنجان

Home / ایجاد کسب‌وکار با فرآوری سنگ‌های زینتی در دانشگاه آزاد زنجان

ایجاد کسب‌وکار با فرآوری سنگ‌های زینتی در دانشگاه آزاد زنجان
محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان موفق به راه‌اندازی کسب و کاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های زینتی شده‌‌اند.

ایجاد کسب‌وکار با فرآوری سنگ‌های زینتی در دانشگاه آزاد زنجان

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان موفق به راه‌اندازی کسب و کاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های زینتی شده‌‌اند.
ایجاد کسب‌وکار با فرآوری سنگ‌های زینتی در دانشگاه آزاد زنجان