اکران «بی‌حسی موضعی» در جشنواره فجر

Home / اکران «بی‌حسی موضعی» در جشنواره فجر

اکران «بی‌حسی موضعی» در جشنواره فجر
 بازیگر رادیو و تلویزیون از آماده شدن فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» برای جشنواره فجر خبر داد.

اکران «بی‌حسی موضعی» در جشنواره فجر

 بازیگر رادیو و تلویزیون از آماده شدن فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» برای جشنواره فجر خبر داد.
اکران «بی‌حسی موضعی» در جشنواره فجر