اولین دوره بیزنس کیدز

Home / اولین دوره بیزنس کیدز

اولین دوره بیزنس کیدز
فرزندتان را از طریق بازی به دنیای کسب و کار برسانید.
ما برنامه های منظم، دوره های تابستانی، سمینارهای موضوعی آخر هفته را داریم که از طریق بازی کودک را به دنیای کسب و کار می برند.

اولین دوره بیزنس کیدز

فرزندتان را از طریق بازی به دنیای کسب و کار برسانید.
ما برنامه های منظم، دوره های تابستانی، سمینارهای موضوعی آخر هفته را داریم که از طریق بازی کودک را به دنیای کسب و کار می برند.
اولین دوره بیزنس کیدز