اهالی کاراته خودزنی نکنند/ لفظ دخالت در امور بانوان درست نیست

Home / اهالی کاراته خودزنی نکنند/ لفظ دخالت در امور بانوان درست نیست

اهالی کاراته خودزنی نکنند/ لفظ دخالت در امور بانوان درست نیست
عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته گفت: هر فردی که در مقام اجرایی قرار می‌گیرد برخی عملکرد او را نقد می‌کنند اما به نظرم باید مشکلات در درون خانواده حل شود.

اهالی کاراته خودزنی نکنند/ لفظ دخالت در امور بانوان درست نیست

عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته گفت: هر فردی که در مقام اجرایی قرار می‌گیرد برخی عملکرد او را نقد می‌کنند اما به نظرم باید مشکلات در درون خانواده حل شود.
اهالی کاراته خودزنی نکنند/ لفظ دخالت در امور بانوان درست نیست