انواری، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت شد

Home / انواری، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت شد

انواری، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت شد
در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت محمدرضا انواری به‌عنوان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب شد.

انواری، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت شد

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت محمدرضا انواری به‌عنوان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب شد.
انواری، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت شد