انتظار ندارم همه آدم‌ها از حرف‌های من خوششان بیاید

Home / انتظار ندارم همه آدم‌ها از حرف‌های من خوششان بیاید

انتظار ندارم همه آدم‌ها از حرف‌های من خوششان بیاید
مدافع سابق تیم ملی گفت: وقتی در برنامه‌ام صحبت‌هایی را مطرح می‌کنم قرار نیست حرفی بزنم که همه انسان‌ها خوششان بیاید.

انتظار ندارم همه آدم‌ها از حرف‌های من خوششان بیاید

مدافع سابق تیم ملی گفت: وقتی در برنامه‌ام صحبت‌هایی را مطرح می‌کنم قرار نیست حرفی بزنم که همه انسان‌ها خوششان بیاید.
انتظار ندارم همه آدم‌ها از حرف‌های من خوششان بیاید