انتصاب جدید در شهرداری منطقه 14

Home / انتصاب جدید در شهرداری منطقه 14

انتصاب جدید در شهرداری منطقه 14
شهردار تهران طی حکمی حسین بحیرایی را به عنوان شهردار منطقه ۱۴ تهران منصوب کرد.

انتصاب جدید در شهرداری منطقه 14

شهردار تهران طی حکمی حسین بحیرایی را به عنوان شهردار منطقه ۱۴ تهران منصوب کرد.
انتصاب جدید در شهرداری منطقه 14