انتخاب رشته ۲۰ هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی 96/ اعلام زمان ویرایش

Home / انتخاب رشته ۲۰ هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی 96/ اعلام زمان ویرایش

انتخاب رشته ۲۰ هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی 96/ اعلام زمان ویرایش

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: از میان ۲۸ هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته ۲۰ هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی 96/ اعلام زمان ویرایش

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: از میان ۲۸ هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب رشته ۲۰ هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی 96/ اعلام زمان ویرایش