امیر قطر به دمشق نمی‌رود

Home / امیر قطر به دمشق نمی‌رود

امیر قطر به دمشق نمی‌رود
کاردار سفارت سوریه در مصر گفت که تاکنون هیچ‌ برنامه‌ای برای سفر امیر قطر به دمشق تدارک دیده نشده است.

امیر قطر به دمشق نمی‌رود

کاردار سفارت سوریه در مصر گفت که تاکنون هیچ‌ برنامه‌ای برای سفر امیر قطر به دمشق تدارک دیده نشده است.
امیر قطر به دمشق نمی‌رود